ثبت نام هنرمند

مقطع رشته تحصیلی نام موسسه/دانشگاه از سال تا سال
1
1
نام مدرک نهاد صادر کننده سال اخذ
1
1
نام استاد از سال تا سال
1
1
نام انجمن، موسسه و آژانس هنری کشور/شهر سال عضویت انجمن
1
1

*اطلاعات مربوط به تعداد آثار اکران شده، تعداد و مبلغ آثار فروخته شده در نمایشگاه ها محرمانه تلقی خواهد شد.

نام نمایشگاه فردی/گروهی استان/شهر سال برگزاری شرح نمایشگاه تعداد آثار اکران شده تعداد آثار فروخته شده جمع مبالغ فروش آثار (تومان)
1
1
شرح سال
1
1

اندازه استاندارد 500*500 پیکسل

اندازه استاندارد 1280 * 720 پیکسل