بیوگرافی

متولد
1300
در
ایران
زندگی و کار:
,
ایران

زمینه هنری

از سال
1300

مدارک هنری

گواهی
از
1300

اساتید هنری

از
1300
تا
1300

مدارک تحصیلی

،
،
1300
تا
1300
،
،
1300
تا
1300
،
،
1300
تا
1300

نام نمایشگاه ها

1300
|
|
|
|

افتخارات

1300

آثار

خوشنویسی

پریشانی

4,500,000 تومان

خوشنویسی

جانان

4,500,000 تومان

خوشنویسی

تمام من

3,500,000 تومان

خوشنویسی

همه تو

3,500,000 تومان

نقاشی خط و خط نقاشی

حافظ نامه

25,000,000 تومان

خوشنویسی

نغمه ها

1,200,000 تومان

خوشنویسی

راز مگو

1,200,000 تومان

خوشنویسی

افسوس

1,200,000 تومان

خوشنویسی

دوست

1,200,000 تومان