ثبت اثر هنری

شرحی از تکنیک های هنری را که در خلق اثر از آن بهره گرفته اید، اینجا بنویسید

جنس کاغذ و مقوا ماکت، متریال هنری و کیفیت آنها در ماندگاری اثر و استقبال مخاطب از آثار هنری موثر است، به آنها اشاره کنید.

این عکس در کدام منطقه گرفته شده است

شرایط فنی شامل حساسیت، دیافراگم، سرعت شاتر و مشخصات لنز را اینجا بنویسید

شما می توانید تصاویر دیگر از اثر هنری تان از زوایای دیگر یا بر روی دیوار یا در فضای نمایشگاه هنری را اینجا بارگذاری کنید (حداکثر 5 تصویر)

متنی را در اسرع وقت آماده خواهم کرد و به عنوان توافق نامه در اینجا قرار می دهیم که هنرمند بخواند و در زیر تایید کند.