درباره هنرمند

فعالیت در حوزه نقاشی رنگ روغن از سال 79 فعالیت در زمینه خط و نقاشیخط از سال 91

متولد ایران، مشهد در سال 1401 خورشیدی

زندگی و کار در ایران , مشهد

زمینه هنری

نقاشی خط و خط نقاشی از سال 1391

خط / هنر تخصصی: نستعلیق


مدارک هنری

1393، ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران


اساتید هنری

استاد انوشیروان فروغی از سال 1379 تا سال 1379

استاد علیرضا کدخدایی از سال 1392 تا سال 1400

مدارک تحصیلی

دیپلم ریاضی-فیزیک | مشهد | سال 1383

کاردانی مهندسی عمران | زابل | سال 1386

کارشناسی مهندسی عمران | یزد | سال 1389

نام نمایشگاه

1385 | آثار من | فردی | سیستان و بلوچستان/زابل | مجموعه آثار نقاشی و خوشنویسی

1392 | مهرگان پنجم | گروهی | ایران/مشهد | به مناسبت هفته خوشنويسي با نمایش آثار هنرجويان استاد علیرضا كدخدايي

1395 | مهرگان ششم | گروهی | ایران/مشهد | به مناسبت هفته خوشنويسي با نمایش آثار هنرجويان استاد علیرضا كدخدايي

1396 | مهرگان هفتم | گروهی | ایران/مشهد | به مناسبت هفته خوشنويسي با نمایش آثار هنرجويان استاد علیرضا كدخدايي

1396 | حامی همدم | گروهی | ایران/مشهد | نمایشگاه خوشنویسی به نفع زلزله زدگان کرمانشاه

1396 | ستون بيستون | گروهی | ایران/مشهد | نمایشگاه خوشنویسی به نفع زلزله زدگان کرمانشاه

1397 | مهرگان هشتم | گروهی | ایران/مشهد | به مناسبت هفته خوشنويسي با نمایش آثار هنرجويان استاد علیرضا كدخدايي

1398 | مهرگان دهم | گروهی | ایران/مشهد | به مناسبت هفته خوشنويسي با نمایش آثار هنرجويان استاد علیرضا كدخدايي

1399 | مهرگان یازدهم | گروهی | ایران/مشهد | به مناسبت هفته خوشنويسي با نمایش آثار هنرجويان استاد علیرضا كدخدايي

| راز رنگ | گروهی | |

عضویت در انجمن ها، موسسات و آژانسهای هنری

1393 | انجمن خوشنویسان ایران | ایران/مشهد

افتخارات

1382 | رتبه اول مسابقات فرهنگی هنری سال عزت و افتخار حسینی در زمینه نقاشی رنگ روغن. خراسان بزرگ

با آرش مقدم در ارتباط باشید

تا از ارائه آثار جدید او و برگزاری نمایشگاهش با خبر شوید

در صورتی که اثر هنری مورد نظرتان را نیافته اید

از طریق ارتباط با یکی از مشاوران هنری ما یا استفاده از امکان جستجوی پیشرفته اثر هنری تان را بیابید

جستجوی آثار