درباره هنرمند

به صورت حرفه ای خوشنویسی می کنم. از اساتید مختلفی بهره بردم و تحصیلات دانشگاهی ام نیز در این مسیر خیلی به من کمک کرده است.

متولد ایران، مشهد در سال 1400 خورشیدی

زندگی و کار در ایران , مشهد

زمینه هنری

خوشنویسی از سال 1380

خط / هنر تخصصی: نستعلیق - شکسته نستعلیق


مدارک هنری

1385، ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران

1391، فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران

1395، فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران


اساتید هنری

استاد هادی ذوالریاستین از سال 1378 تا سال 1400

استاد محمدعلی فراستی از سال 1390 تا سال 1391

استاد محسن عبادی از سال 1392 تا سال 1400

استاد علیرضا کدخدایی از سال 1393 تا سال 1400

مدارک تحصیلی

کاردانی گرافیک | مشهد | سال 1380

کارشناسی گرافیک | محمودآباد | سال 1388

نام نمایشگاه

1390 | نمایشگاه آثار طراحی گرافیک | فردی | ایران/مشهد |

1394 | نمایشگاه قرآن و عترت | گروهی | ایران/تهران |

1395 | نمایشگاه گروهی ششمین مهرگان | گروهی | ایران/مشهد |

1395 | نمایشگاه بانوان خوشنویس ایران | گروهی | ایران/تهران |

1396 | نمایشگاه سماع شکسته | گروهی | ایران/تهران |

1396 | نمایشگاه به ز مهر پدر | گروهی | ایران/مشهد |

1396 | نمایشگاه بانوان هنرمند مشهد | گروهی | ایران/مشهد |

1397 | نمایشگاه گروهی هشتمین مهرگان | گروهی | ایران/مشهد |

1398 | بر آستان جانان | گروهی | ایران/مشهد |

1398 | یوم السرور | گروهی | ایران/مشهد |

عضویت در انجمن ها، موسسات و آژانسهای هنری

1385 | انجمن خوشنویسان ایران | ایران/مشهد

افتخارات

1394 | رتبه تقدیر در مسابقه بین المللی حلیه شریف

1395 | رتبه چهارم در مسابقه بین المللی ایرسیکا در خط کوفی ایرانی

1396 | رتبه تقدیر در مسابقه بین المللی مسلم بن عقیل

1397 | رتبه پنجم در مسابقه بین المللی خوشنویسی البرده در خط کوفی اولیه

1398 | رتبه اول در مسابقه بین المللی خوشنویسی مسلم بن عقیل در خط کوفی ایرانی

با سارا عطارزاده در ارتباط باشید

تا از ارائه آثار جدید او و برگزاری نمایشگاهش با خبر شوید

در صورتی که اثر هنری مورد نظرتان را نیافته اید

از طریق ارتباط با یکی از مشاوران هنری ما یا استفاده از امکان جستجوی پیشرفته اثر هنری تان را بیابید

جستجوی آثار